Strona używa cookies (ciasteczek) w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    [Zamknij]
:: Cmentarz

Administracja cmentarza przypomina o konieczności zgłaszania każdej pracy renowacyjnej, budowlanej, naprawczej przy mogiłach znajdujących się na cmentarzach parafii Sieciechów.Serdecznie proszę aby zadbać o porządek na cmentarzach, i proszą, aby w miarę możliwości ograniczać generowanie śmieci cmentarnych, chciejmy wykazać się dużą świadomością ekologiczną. Będzie to piękna pomoc dla parafii. Zwróćmy serdecznie uwagę by ograniczyć a może nawet zrezygnować z zakupu sztucznych wiązanek, kwiatów, kielujmy się rozsądkiem przy ilości zapalanych zniczy. Proszę o aby śmieci biodegradowalne (organiczne), składować poza pojemnikami w wybetonowanej i obmurowanej części śmietnika. Dziękuję.

1.    

REGULAMIN CMENTARZY

1. Nadzór nad cmentarzami (stary cmentarz, nowy cmentarz, cmentarz choleryczny) i jego administrację sprawuje Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Sieciechowie, ul. Paryż 1, 26-922 Sieciechów. Kancelaria czynna po Mszy Świętej – poniedziałek (po Mszy Św. g. 7.30), - od wtorku do piątku (po Mszy Św. g. 17.00) - w sobotę i święta kościelne nieczynna.

2. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właściciela nagrobka uważa się Opiekuna grobu.

3. Cmentarz parafialny jest miejscem sakralnym, w którym osoby przebywające zobowiązane są do zachowania ciszy, spokoju i powagi, dbania o estetykę swoich grobów, zapobiegania dewastacji i kradzieży oraz podporządkowania się regulaminowi i administracji cmentarza.

4. Zabrania się zaśmiecania terenu , usuwania drzew i krzewów, jeżdżenia rowerami, wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu, uprawiania handlu, samodzielnego instalowania ławek, mechanicznego czyszczenia pomników oraz cięcia betonu, oraz samodzielnego obsadzania grobów krzewami.

5. Zwiędłe kwiaty, wieńce, chwasty oraz wszelkie odpadki należy usuwać z grobów, segregować i  składać do kontenera na śmieci i miejsca wyznaczonego na odpady biodegradowalne.

6. Bramy cmentarza są zamknięte. Wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka oraz wykonywanie prac budowlanych może odbywać się tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 po uzgodnieniu z ks. Proboszczem i Administratorem /Tel. 486216012/

7. Ustawienie nagrobków i każda ich zmiana odbywa się przy nadzorze Administratora cmentarza, po uprzednim zatwierdzeniu projektu w kancelarii parafialnej.

8. Po upływie 20 lat od pochówku lub nieprzedłużeniu prolongaty za przedłużenie prawa do miejsca, grób przechodzi na własność parafii bez konieczności osobnego informowania.

9. Wszelkie opłaty związane z pochówkiem, stawianiem nagrobków, rezerwacją miejsc - przeznaczone są na utrzymanie cmentarza, tzn. opłaty za wywóz śmieci, pielęgnację zieleni, bieżące remonty.

10. Parafia nie odpowiada za uszkodzone nagrobki, czy zrabowane mienie. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

11. Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2018 r.

12. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są na miejscu przez Administratora cmentarza.

Proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Sieciechowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Sieciechowie

ul. Paryż 1, 26-922 Sieciechów, www.swwawrzyniec.pl

Tel. kancelaria parafialna 48486216012, e-mail: parafia.sieciechow@gmail.com

Liczba odwiedzin dziś: 183
Liczba odwiedzin w tym miesiącu: 3618
Liczba wszystkich odwiedzin: 749773
 
© 2013