Strona używa cookies (ciasteczek) w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    [Zamknij]
:: Ogłoszenia

2022-06-25

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

Łk 9, 56-62

13. Niedziela Zwykła. 26.06.2022r. Ogłoszenia duszpasterskie.

W środę, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Według tradycji obaj ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

W tym tygodniu: 1. Piątek Miesiąca: spowiedź i wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 16:30. W 1. Sobotą Miesiąca Msza Św. o godz. 7.30, następnie adoracja i modlitwy pierwszosobotnie. KŻR proszę o poprowadzenie różańca.

Gorąco apeluję i proszę o zadbanie porządku na cmentarzach parafialnych. Parafia uregulowała kolejny bardzo wysoki rachunek za odpady. Usilnie proszę aby w miarę możliwości nie generować niepotrzebnych odpadów Mam nadzieję, że nie będzie stanowiło to problemu aby ewentualne odpady segregować i składać we własnych pojemnikach domowych. Proszę zadbajmy o to, jako wspólnota parafialna.

Dziękuję za ofiary indywidualne oraz za ofiarę przesyłaną na konto parafii. Bóg zapłać.

Kieruję serdeczną prośbę do mieszkańców z ul 11 Listopada, Benedyktynów, Południowa o wykoszenie i wywiezienie trawy przed kościołem, plebanią i domem wspólnoty.

Przekazuję informację od Wójta Gminy Sieciechów, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 23 lipca br. Więcej informacji w gablocie i na stronie internetowej naszej parafii.


Dziękuję za bardzo ładne i dokładne posprzątanie naszej świątyni oraz za ofiarę na dekorację. Dalej serdeczne proszę o posprzątanie kościoła na 02 lipca zapraszam mieszkańców z ul. Polnej. A na 09 lipca zapraszam mieszkańców z Kozienickiej od pani Niedzielskiej do pani Haliny Zimnej (str. prawa) i ul Szkolna.

Intencje Mszy Św

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Serdeczne życzenia dla naszych wspaniałych Gości. Tym, którzy rozpoczynają letni wypoczynek udanych wyjazdów, życzymy umocnienia sił fizycznych i duchowych, a także szczególnego doświadczenia obecności Boga w pięknie stworzonego świata.

2022-06-25


WÓJT GMINY

SIECIECHÓW
OGŁOSZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Sieciechów — Etap I

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z

2022 r. poz. 1029)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Sieciechowie Uchwały nr XLIV/250/2022 z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dla części sołectwa Sieciechów — Etap I. Granice obszaru objętego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Sieciechów — Etap I przedstawione są na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do ww. zmiany planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 23 lipca 2022 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Sieciechów przy ul. Rynek 16 (pok. 4), pocztą na adres: Urząd Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16 26-922 Sieciechów, ustnie do protokołu w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16 (pok. nr. 2), za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@sieciechow.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sieciechów lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieciechów pod adresem: https://sieciechow.bip.gmina.pl/

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sieciechów.2022-06-25


Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

(Łk 9,18-24)

12. Niedziela Zwykła. 19.06.2022r. Ogłoszenia duszpasterskie.

W piątek 24 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca pana Jezusa, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela – przeniesiona na 23 czerwca – czwartek. W sobotę 25 czerwca Niepokalanego Serca NMP.

O godz. 16.00 w czwartek adoracja uwielbienia za dar Eucharystii. Zapraszam.

Bardzo dziękuję za piękną, wspólną i liczną modlitwę jaką była uroczystość Bożego Ciała, za piękne 4 ołtarze i osobą, które je przygotowali i to, od strony wykonania, dekoracji oraz duchowego przesłania. Pełne uznania i zachwytu podziękowanie za artyzm, symbolikę, czas i wykonanie „Dywanu Kwiatowego” – w wymiarze tak duchowym jak i artystycznym. Dziękuję Policji Powiatu Kozienice, Strażakom z OSP Sieciechów w organizacji procesji, podziękowania składam na ręce pana Prezesa OSP Sieciechów. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), grupom modlitewnym KŻR i Apostolatu Margaretka. Dziewczynkom za sypanie kwiatów, dzieciom pierwszokomunijnym, ministrantom za piękną asystę, naszej scholi za śpiewy. Wszystkim niosącym symbole religijne, i ich przygotowanie. Panu Piotrowi za pomoc w zakrystii.

W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy o godz. 8:20 na Mszę Świętą dziękczynną. Proszę rodziców aby przypomnieli dzieciom o spowiedzi na zakończenie roku szkolnego, spowiedź codziennie przed Mszą Świętą o 16.40.

Intencje Mszy Św


2022-06-18

Oktawa Bożego Ciała

Procesja eucharystyczna od dn. 17-23.06.2022 r.
na zakończenie Mszy Św. o godz 17.00