Strona używa cookies (ciasteczek) w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    [Zamknij]
:: Ogłoszenia

2021-12-04

DROGA DO BETLEJEM

RORATY 2021

Od poniedziałku 29 listopada, gorąco zapraszam do udziału w Mszach Św. roratnich o godz. 7.00, którą poprzedzą Godzinki śpiewane o godz. 6.30. Zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci z lampionami. Zachęcam dzieci i nie tylko do zrobienia serduszka na którym umieszczamy imię i nazwisko, i składamy do szkatuły umieszczonej przed ołtarzem. Na zakończenie Mszy św. roratnej będzie przeprowadzone losowanie, właściciel wylosowanego serduszka, będzie mógł wziąć Figurę Matki Bożej do domu na jeden dzień do następnej Mszy roratnej. Dzieci oraz chętni będą mogli wziąć planszę, na której będą zbierane obrazki z danego dna rorat. Zachęcam do takiej formy modlitwy.

     

  ruszamy w drogę o godz. 7.00
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
(Łk 21.27)


2. Niedziela Adwentu. 05.12.2021r. Ogłoszenia duszpasterskie.

Zapraszam do udziału w Mszach Św. roratnich o godz. 7.00, o godz. 6.30 Godzinki.

W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

8 grudnia br. kończy się, ustanowiony przez papieża Franciszka, Rok Świętego Józefa. Tego dnia po Mszy Św. ponowimy Akt Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, organizowane przez Caritas, zachęca do nabywania świec wigilijnych. Świece są do nabycia w zakrystii w cenie: 20 zł., kula, złoty walec i piramida.

W zakrystii są do nabycia pobłogosławione opłatki na stół wigilijny.

Serdeczne podziękowania, za bardzo ładne posprzątanie świątyni i za złożoną ofiarę na kwiaty. Dalej serdeczne proszę o posprzątanie kościoła na: 11 grudnia zapraszam mieszkańców ul. 11 listopada od państwa Ostrowskich do państwa Wojtasików i z ul Benedyktynów. A na 18 grudnia zapraszam mieszkańców ul. 11 listopada od państwa Wosztylów do państwa Miturskich.

W Tygodniku „Gość Niedzielny”, do nabycia w zakrystii m.in. artykuł z adwentową szkołą modlitwy.

Intencje Mszy Św.

Obchodzącym swoje imieniny Jubilatom oraz świętujących swoje rocznice tego tygodnia, życzę – wielu łask płynących przez ręce Matki Bożej, Pani Adwentu.2021-11-27PODZIĘKOWANIA
Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki (…)

(2Kor 9,7-8)

 

 

 

 

 

Z niekrytą wdzięcznością kieruję sowa podziękowań dla parafian Wspólnoty pw. Św. Wawrzyńca, Gości przybyłych na uroczystość poświęcenia, Bocznego Ołtarza Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz za udział w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Henryka Tomasika.

Dla podkreślenia wartości religijnej i artystycznej dzieła, przekazuję kilka podstawowych informacji o zabytku. Ołtarz powstał około 1770 roku i została mu przywrócona pierwotna świetność; co do kolorystyki, figur i ozdób. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, z I poł. XVII w. w typie obrazu Matka Boska Hodegetria, przedstawia siedzącą Maryję ujętą wpół postaci. Na jej kolanach siedzi Dzieciątko. Ołtarz posiada ruchomą zasłonę w postaci obrazu Nawiedzenia św. Elżbiety pocz. XIX w.

Szczególne podziękowania, za okazany „Dar Serca” i wielowymiarową pomoc w odrestaurowaniu zabytkowego Ołtarza Matki Bożej z Dzieciątkiem. W imieniu wdzięcznej Wspólnoty Parafii Sieciechów wypowiadam serdeczne Bóg zapłać dla:

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi;

Panu Tomaszowi Śmietance - radnemu Samorządu Województwa Mazowieckiego;

Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Delegatura w Radomiu;

Wójtowi Gminy Sieciechów;

Panu Pawłowi Witosławowi - prezesowi Wspólnocie Gruntowej w Sieciechowie;

Ks. dr Michałowi Krawczykowi - Diecezjalnemu Konserwatorowi Zabytków;

Ks. kan. Augustynowi Rymarczykowi - dziekanowi Dekanatu Czarnoleskiego;

Panu Zbigniewowi Marianowi Czerskiemu;

Państwu Małgorzacie i Rafałowi Balickim.

Proboszcz Parafii Sieciechów


34. Niedziela Zwykła. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ogłoszenia duszpasterskie.

Za tydzień w niedzielę rozpoczynamy czas Adwentu. A od poniedziałku 29 listopada, gorąco zapraszam do udziału w Mszach Św. roratnich o godz. 7.00, którą poprzedzą Godzinki śpiewane o godz. 6.30. Zachowując reżim sanitarny, zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci z lampionami. Zachęcam dzieci i nie tylko do zrobienia serduszka na którym umieszczamy imię i nazwisko i składamy do szkatuły umieszczonej przed ołtarzem. Na zakończenie Mszy roratnej będzie przeprowadzone losowanie, właściciel wylosowanego serduszka, będzie mógł wziąć Figurę Matki Bożej do domu na jeden dzień do następnej Mszy roratnej. Dzieci oraz chętni będą mogli wziąć planszę, na której będą zbierane obrazki z danego dna rorat. Zachęcam do takiej formy modlitwy.

Dziękuje Zaproszonym Gościom, Parafianom za udział w uroczystości poświęcenia ołtarza Matki Bożej z Dzieciątkiem. Szczególnie podziękowania dla pani Małgorzaty – organistki, Dziękuję scholi, ministrantom, panu Piotrowi za pomoc w zakrystii. Renowacja ołtarza przebiegła terminowo, wszystkie zobowiązania finansowe związane z tym dziełem zostały uregulowane. Wszystkim serdecznie dziękuję za ofiarowane modlitwy i datki od Parafian, Gości i Przyjaciół parafii, za ofiary z tacy inwestycyjnej. Serdecznie dziękuje za ofiarę przekazaną na renowację ołtarza, która w minionym tygodniu wpłynęła na konto parafii. Bóg zapłać. W imieniu parafii podjąłem kolejne działanie w celu starania się o możliwość dotacji na renowację ołtarza Matki Bożej i Św. Anny Samotrzeć

Po mszach świętych jest ciągła możliwość zapisywania na wypominki roczne.

Dziękuję p. Janowi, p. Andrzejowi i p. Arturowi za pomoc przy porządkowaniu i wywożeniu śmieci na cmentarzu. Dziękuję za pomoc z użyciem sprzętu mechanicznego.

Intencje Mszy Św.2021-11-06


31. Niedziela Zwykła. 31.10.2021r. Ogłoszenia duszpasterskie.


Dziękuję wszystkim uczestnikom w nabożeństwach różańcowych.

W poniedziałek l listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte tego dnia będą o godz. 7.30; 9.00 i 11.00. Po sumie procesja na cmentarze. Rozpoczniemy modlitwę na cmentarzu starym (trzy stacje), następnie przejdziemy na cmentarz nowy (dwie stacje i zakończenie procesji).

We wtorek 2 listopada Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msze Święte o godz. 7.30; 9.00 i 11.00. Po sumie procesja wokół kościoła i modlitwa za zmarłych. Z powodu wciąż trwającej epidemii Covid-19, Penitencjaria Apostolska rozszerzyła na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, związane z odpustami zupełnymi za wiernych zmarłych. Można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

Serdecznie zapraszam Wszystkich na uroczyste poświęcenie bocznego ołtarza Matki Bożej z Dzieciątkiem; 14 listopada 2021r. o godz. 11.00, którego dokona JE Ks. Bp Henryk Tomasik.

Po Mszach świętych, lub w kancelarii parafii, zapraszam do zapisywania zmarłych na wypominki: roczne i półroczne.


2021-10-30

Odrestaurowany ołtarz Matki Bożej z Dzieciątkiem