Strona używa cookies (ciasteczek) w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    [Zamknij]
:: Ogłoszenia

11 Niedziela Zwykła
2024-06-14

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Mk 4, 26-34

11. Niedziela Zwykła 16.06.2024 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

W poniedziałek 24 czerwca, uroczystość narodzenia Św. Jana Chrzciciela.

W piątek 21 czerwca, zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy o godz. 8.20 na Mszę Świętą dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku, za piękną pracę wychowawczą naszych nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za rzetelną pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami. Proszę rodziców aby przypomnieli dzieciom o spowiedzi na zakończenie roku szkolnego, spowiedź codziennie przed Mszą Świętą o 16.40.

Na dzień 20 czerwca ONZ wyznaczyła Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. W Kościele ten dzień obchodzimy w ostatnią niedzielę września, ale chciejmy serdeczną modlitwą otoczyć tych, którzy z powodu wojny czy prześladowań musieli opuścić swój rodzinny dom i swoich bliskich.

Zostały pozyskane dotacje na renowację ambony od Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, Sejmiku Mazowieckiego przy merytorycznym wsparciu pana radnego Powiatu Kozienice Tomasza Śmietanki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję ks. dr Michałowi Krawczykowi, Diecezjalnemu Konserwatorowi Zabytków za pomoc w pozyskaniu środków finansowych. Prace przy ołtarzu odbywają się planowo i w miesiącu grudzień będziemy się cieszyć odnowioną amboną. Dziękuję za ofiary składane przez Was na tacę gospodarczą, indywidualne oraz za ofiarę przesyłaną na konto parafii, w z przeznaczeniem na renowację ambony. Serdeczne Bóg zapłać za tą życzliwość, ofiarność i dobro.

Dziękuję za bardzo ładne i dokładne posprzątanie naszej świątyni. Dalej proszę o posprzątanie kościoła na 22 czerwca serdecznie zapraszam mieszkańców z ul. Rynek od państwa Wiraszków do państwa Ciempielów. A na 29 czerwca serdecznie zapraszam mieszkańców z ul. 11 listopada od państwa Grudniów do państwa Wągrodzkich.

Intencje Mszy Św.

Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu swoje osobiste święta, nade wszystko imieniny, urodziny, oraz rocznicę ślubu składamy najlepsze życzenia a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa przez wstawiennictwo św. Wawrzyńca. Pozdrawiam i witam Gości.
10 Niedziela Zwykła
2024-06-14

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.

Mk 3, 20-28

10. Niedziela Zwykła 09.06.2024 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

Jezus swoim nauczaniem i znakami, które czynił, daje zrozumieć, że przyszedł jako obiecany Mesjasz i Odkupiciel. Dzieła zbawienia dokonał przez krzyżową ofiarę, która jest ponawiana na ołtarzach całego świata. Zachęcam do modlitwy Mszy Świętej również w dni powszednie.

W miesiącu czerwiec szczególnie modlimy się litanią do Najświętszego Serca Jezusa, którą na tygodniu odmówimy 10 min przed Mszą Świętą a w niedzielę przed mszą św o godz. 11.00. Zapraszam.
9. Niedziela Zwykła
2024-06-08

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu». Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

Mk 2,23–3,6