Strona używa cookies (ciasteczek) w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    [Zamknij]
:: Historia parafii

Parafia Św. Wawrzyńca

     Wczesnośredniowieczny gród na prawym brzegu Wisły został założony w XI w. przez palatyna Sieciecha z rodu Toporczyków. Od XII w. osada targowa była związana z opactwem benedyktynów i po wybudowaniu zamku do końca XIV w. był to ośrodek kasz­telanii. W zamku Konrad Mazowiecki więził księcia Bolesława i jego matkę księżnę Grzymisławę. Uwolnieni zostali oni dzięki pomocy opata benedyktynów Mikołaja. Kazimierz Wielki odnowił i umocnił zamek, który stracił znaczenie na rzecz Stężycy po zmianie koryta Wisły, gdy w XIV w. znalazł się na lewym brzegu. Miasto na prawie niemieckim lokowane mocą przy­wileju opata Prokopa ok. 1430 r. Od drugiej połowy XVII w. zaczęło podupadać. Prawa miej­skie straciło w 1869 r. Parafia powstała prawdopodobnie w XI w., początkowo proboszczami w niej byli księża diecezjalni. Pierwotny kościół drewniany istniał tu w 1326 r. W początkach XV w. zakonnicy wybudowali i uposażyli nowy kościół pw. św. Wawrzyńca. Ok. 1502 r. parafia została inkorporowana do klasztoru. Kościół spłonął w 1707 r. W latach 1710-1779 zbudo­wano nowy kościół według projektu budowniczego Andrzeja Janowicza staraniem ks. Józefa Kurdwanowskiego, późniejszego opata i opata Wawrzyńca Bułharewicza. Konsekracji kościoła dokonał 22 października 1780 r. bp Jan Lenczowski, sufragan lubelski. W 1885 r. dekretem bp. Antoniego Ksawerego Sotkiewicza parafia w Sieciechowie została zniesiona, a probostwo przeniesiono do Opactwa. W 1907 r. bp Stefan Aleksander Zwierowicz utworzył filię parafialną w Sieciechowie, zaś na nowo erygował parafię 24 grudnia 1920 r. bp Marian Ryx. Kościół był restaurowany w 1972 r. Jest świątynią orientowaną, w liniach architektonicznych renesansową, posiada wystrój barokowy. Kościół jest zbudowany z kamienia i cegły.
Parafia Św. Wawrzyńca

Liczba odwiedzin dziś: 69
Liczba odwiedzin w tym miesiącu: 5018
Liczba wszystkich odwiedzin: 739125
 
© 2013