Strona używa cookies (ciasteczek) w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    [Zamknij]
:: Patron parafii

ŚW. WAWRZYNIEC, DIAKON I MĘCZENNIK

Św. WawrzyniecDiakon Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Jednakże historia nie przekazała nam szczegółowych informacji o jego życiu i działalności duszpasterskiej, dlatego też jego osobę możemy poznać tylko z tradycji. Według zachowanych Akt Męczeństwa św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca. Nie wiemy, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem papieża św. Sykstusa II. Właśnie jemu św. Sykstus II powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu.

Za panowania cesarza Waleriana (253 - 260) wybuchło nowe prześladowanie chrześcijan. Cesarz wydał edykt, na podstawie którego wszyscy sprawujący w gminach chrześcijańskich jakieś urzędy, mieli być skazywani na śmierć bez postępowania sądowego. Stąd też policja cesarska w dniu 6 VIII 258 r. aresztowała papieża św. Sykstusa II podczas sprawowania Eucharystii w katakumbach. Tego samego dnia ścięto papieża i asystujących mu czterech diakonów. Edykt cesarski nakazywał nie tylko likwidować chrześcijan, ale także mienie kościelne. Nie aresztowano początkowo św. Wawrzyńca, aby wydobyć od niego wiadomości o stanie majątku kościelnego. Czyniono wysiłki ze strony policji, aby zmusić św. Wawrzyńca do przekazania majątku na rzecz władz cesarstwa. Diakon spodziewając się aresztowania i tortur, rozdał wszystkie pieniądze kościelne ubogim. Kiedy sędzia nakazał św. Wawrzyńcowi wydać skarby kościelne, ten zebrawszy obdarowanych ubogich powiedział, że właśnie ci ludzie są tymi poszukiwanymi skarbami. Sędzia nakazał diakona siec biczami, a następnie rozłożyć go na kracie i tak przypalać ciało, aż męczony odpowie na zadawane pytanie. Święty nie załamał się podczas męczeństwa, nie wyparł się wiary i odniósł wspaniałe zwycięstwo, oddając życie za Chrystusa 10 VIII 258 r.

Św. Wawrzyniec

Ciało męczennika pochował kapłan św. Justyn. Na jego grobie cesarz Konstantyn Wielki wystawił bazylikę. Imię św. Wawrzyńca weszło do Kanonu rzymskiego (dzisiaj I modlitwa eucharystyczna). Powstało wiele świątyń poświęconych św. Wawrzyńcowi, w samym Rzymie było ich kilkanaście.

Św. Wawrzyniec jest patronem diecezji pelplińskiej, miasta Norymbergi, bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, uczniów, studentów, ubogich, bibliotek, administratorów, straży pożarnych, wszystkich zwodów, które są bezpośrednio związane z ogniem, winnic; wzywano go jako orędownika w chorobach reumatycznych, przy bólu pleców, podczas pożarów. W ikonografii przedstawia się go jako diakona w stroju diakońskim z kratą, na której był męczony; z Ewangelią i Krzyżem; jako rozdającego jałmużnę ubogim (torebka na pieniądze), z palmą męczeństwa.

Liturgiczny obchód ku czci św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, przypada na dzień 10 sierpnia i ma rangę święta. W Archidiecezji Białostockiej tylko w parafii Dolistowo obchodzi się uroczystość, ponieważ parafia i kościół noszą imię naszego Patrona. Liturgia mszalna, jak i Liturgia Godzin (t. IV, s. 1035 - 1042) przybliżają nam osobę świętego i poprzez swoje teksty umożliwiają zanoszenie modlitw do Boga za wstawiennictwem św. Wawrzyńca. W kolekcie mszalnej prosimy miłosiernego Boga, abyśmy miłowali to, co miłował św. Wawrzyniec i tak samo czynili, skoro on z gorącej miłości do Niego wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo. W modlitwie nad darami oddając cześć św. Wawrzyńcowi prosimy, aby składane podczas Eucharystii dary przyniosły nam zbawienie. Modlitwa po Komunii zawiera prośbę, abyśmy posileni Eucharystią w dzień św. Wawrzyńca, otrzymali bardziej obfite owoce odkupienia. W Liturgii Godzin zamieszczono fragment kazania św. Augustyna wygłoszonego w dzień męczeństwa. Kaznodzieja podkreśla, że św. Wawrzyniec poprzez swoje męczeństwo „zdeptał rozszalały świat, wzgardził jego pochlebstwami, a w ten sposób podwójnie zwyciężył szatana”. Św. Augustyn przypomina też, że św. Wawrzyniec jako diakon w Kościele rzymskim był podczas Eucharystii szafarzem Najdroższej Krwi Chrystusa (Komunii św. pod drugą postacią - wina), w tymże Kościele przelał swoją własną krew dla imienia Zbawiciela. Na innym miejscu św. Augustyn mówi, że tak jak Jerozolima cieszy się diakonem św. Szczepanem, tak Rzym (Kościół zachodni) raduje się swoim patronem św. Wawrzyńcem.


autor: ks. Stanisław Hołodok


Litania do Świętego Wawrzyńca

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Wawrzyńcze, Męczenniku,

Święty Wawrzyńcze, Lewito rzymski Sykstusa Papieża,

Święty Wawrzyńcze, Diakonie najniewinniejszy,

Święty Wawrzyńcze, kolumno stałości wiary nienaruszona,

Święty Wawrzyńcze, laurze cierpliwości zawsze zielony,

Święty Wawrzyńcze, naśladowco św. Szczepana diakona,

Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu sierot i ubogich,

Święty Wawrzyńcze, obrońco wdów osieroconych,

Święty Wawrzyńcze, czystych panien obrońco,

Święty Wawrzyńcze, jałmużniku skarbów kościelnych,

Święty Wawrzyńcze, pelikanie krwią męczeńską płynący,

Święty Wawrzyńcze, zwycięzco srogich tyranów przez miłość,

Święty Wawrzyńcze wodzu dusz Chrystusowych,

Święty Wawrzyńcze wspomożycielu dusz w czyśćcu cierpiących,

Święty Wawrzyńcze, perło najdroższa miasta rzymskiego,

Święty Wawrzyńcze, udzielający Ciała im Krwi Chrystusowej przy ołtarzu,

Święty Wawrzyńcze, krzaku ogniem miłości gorejący,

Święty Wawrzyńcze, źródło żywe pragnących Boga,

Święty Wawrzyńcze, od głodu, ognia, zarazy i wojny szczególniejszy Patronie,

Święty Wawrzyńcze, tarczo od strzał gniewu Bożego,

Święty Wawrzyńcze, od ognia piekielnego wybawicielu,

Święty Wawrzyńcze, chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo,

Święty Wawrzyńcze, towarzyszu wszystkich Świętych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechu świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół.

W. Zasłużył na wieniec zwycięstwa i z radością wstąpił do Pana, Jezusa Chrystusa.

 

Módlmy się: Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł śmierć męczeńską. Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Nowenna do św. Wawrzyńca

Od 1 do 9 sierpnia trwa modlitwa nowenny ku czci Św Wawrzyńca męczennika.

DZIEŃ PIERWSZY
(01 sierpnia godz.16.45)

1) Pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny - Królowej Męczenników;

2) Wezwania i intencje modlitewne:

Int. dziękczynna:

- za ocalałych, wyzwolonych z grzechu.

Int. błagalna:

- o oddalenie wojny, nieszczęść, chorób i pandemii.

Int. indywidualne: (...)

3) Litania do Św. Wawrzyńca;

4) Modlitwa do Św. Wawrzyńca;

5) Pieśń: "Św. Wawrzyńcze patronie nasz..."

DZIEŃ DRUGI
(02 sierpnia godz.7.15)

1) Pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny - Królowej Męczenników;

2) Wezwania i intencje modlitewne:

Int. dziękczynna:

- za dar wspólnoty parafialnej.

Int. błagalna:

- aby każdy z naszej wspólnoty cieszył się radością, pogłębioną wiarą i doświadczał realnej pomocy od wspólnoty parafialnej.

Int. indywidualne: (...)

3) Litania do Św. Wawrzyńca;

4) Modlitwa do Św. Wawrzyńca;

5) Pieśń: "Św. Wawrzyńcze patronie nasz..."

DZIEŃ TRZECI
(03 sierpnia godz.16.45)

1) Pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny - Królowej Męczenników;

2) Wezwania i intencje modlitewne:

Int. dziękczynna:

- za dar plonów i obfitość pokarmów, za rolników, ogrodników, sadowników.

Int. błagalna:

- aby nie brakowało nam pożywienia, mądrości w dysponowaniu dobrami tej ziemi i abyśmy nie marnowali darów Boga.

Int. indywidualne: (...)

3) Litania do Św. Wawrzyńca;

4) Modlitwa do Św. Wawrzyńca;

5) Pieśń: "Św. Wawrzyńcze patronie nasz..."

DZIEŃ CZWARTY
(04 sierpnia godz.16.45)

1) Pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny - Królowej Męczenników;

2) Wezwania i intencje modlitewne:

Int. dziękczynna:

- za dar ludzi, którzy nami kierują. O mądrość i odpowiedzialność dla przełożonych.

Int. błagalna:

- aby każda trudna sytuacja była rozwiązana w duchu miłości społecznej i zgodnej z duchem ewangelicznym.

Int. indywidualne: (...)

3) Litania do Św. Wawrzyńca;

4) Modlitwa do Św. Wawrzyńca;

5) Pieśń: "Św. Wawrzyńcze patronie nasz..."

DZIEŃ PIĄTY
(05 sierpnia godz.16.45)

1) Pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny - Królowej Męczenników;

2) Wezwania i intencje modlitewne:

Int. dziękczynna:

- za dar przyjmowanych sakramentów świętych szczególnie za dar Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

Int. błagalna:

- aby członkowie wspólnot parafialnych przyjmowali systematycznie sakramenty święte, czyniąc to w pokorze, czystym sumieniem i mężnym sercem.

Int. indywidualne: (...)

3) Litania do Św. Wawrzyńca;

4) Modlitwa do Św. Wawrzyńca;

5) Pieśń: "Św. Wawrzyńcze patronie nasz..."

DZIEŃ SZÓSTY
(06 sierpnia godz.10.45)

1) Pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny - Królowej Męczenników;

2) Wezwania i intencje modlitewne:

Int. dziękczynna:

- za dar dzieci i młodzieży naszej wspólnoty parafialnej.

Int. błagalna:

- aby spotkali mądrych i uczciwych przewodników i nauczycieli, jednakowoż kochających rodziców.

Int. indywidualne: (...)

3) Litania do Św. Wawrzyńca;

4) Modlitwa do Św. Wawrzyńca;

5) Pieśń: "Św. Wawrzyńcze patronie nasz..."

DZIEŃ SIÓDMY
(07 sierpnia godz.7.15)

1) Pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny - Królowej Męczenników;

2) Wezwania i intencje modlitewne:

Int. dziękczynna:

- za wszelkie dary duchowe i materialne.

Int. błagalna:

- abyśmy mądrze korzystali z rzeczy przemijających a zabiegali o dobra wieczne.

Int. indywidualne: (...)

3) Litania do Św. Wawrzyńca;

4) Modlitwa do Św. Wawrzyńca;

5) Pieśń: "Św. Wawrzyńcze patronie nasz..."

DZIEŃ ÓSMY
(08 sierpnia godz.16.45)

1) Pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny - Królowej Męczenników;

2) Wezwania i intencje modlitewne:

Int. dziękczynna:

- za przyjaciół, znajomych, sąsiadów, za dar każdego człowieka, który ubogaca nas samych.

Int. błagalna:

- abyśmy sobie nawzajem pomagali i umieli przebaczać nasze słabości i błędy oraz mieć zawsze otwarte i pomocne dłonie.

Int. indywidualne: (...)

3) Litania do Św. Wawrzyńca;

4) Modlitwa do Św. Wawrzyńca;

5) Pieśń: "Św. Wawrzyńcze patronie nasz..."

DZIEŃ DZIEWIĄTY
(09 sierpnia godz.7.15)

1) Pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny - Królowej Męczenników;

2) Wezwania i intencje modlitewne:

Int. dziękczynna:

- za tych, którzy niosą krzyże cierpienia, osamotnienia, wypchnięcia na margines życia, zgubionych duchowo i psychicznie.

Int. błagalna:

- abyśmy umieli dostrzegać drugiego człowieka, który jest utrudzony i umieli pełnić Wolę Boga Ojca.

Int. indywidualne: (...)

3) Litania do Św. Wawrzyńca;

4) Modlitwa do Św. Wawrzyńca;

5) Pieśń: "Św. Wawrzyńcze patronie nasz..."

Modlitwa do św. Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcze, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami.

Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków.

Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliwy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego.

Prosimy, wspieraj nas swoim wstawiennictwem w walce z mocami ciemności.

Amen.


Liczba odwiedzin dziś: 85
Liczba odwiedzin w tym miesiącu: 5034
Liczba wszystkich odwiedzin: 739141
 
© 2013