Strona używa cookies (ciasteczek) w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    [Zamknij]
:: Ogłoszenia

2023-03-26

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”

Nauki rekolekcyjne na każdej Mszy Świętej, które wygłosi Ks. Grzegorz Wrzochal -  wikariusz parafii Policzna.


Udzielę wam mego ducha, byście ożyli

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?». (J 11, 18-25)


Ikona Wskrzeszenia Łazarza – Po co jeść, skoro można pościć?

5. Niedziela Wielkiego Postu. 26.03.2023 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

Dziękuję za otwartość na czas czynienia dzieł miłosierdzia.

Za tydzień Niedziela palmowa i błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej.

W tym tygodniu przypada I Sobota Miesiąca, tego dnia wyjątkowo Msza Św. o godz. 7.30 Msza Św., następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, zapraszam do prowadzenia modlitwy różańcowej Koło Żywego Różańca. Ta zmiana godziny podyktowana jest moją obecnością na spowiedziach w dekanacie, za zmianę przepraszam.

Osoby chore i starsze, które chciałyby przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii Św. na święta wielkanocne, proszę o zgłoszenie po Mszach św. do niedzieli włącznie. Do chorych pojadę w Wielki Poniedziałek (03.04.br.) od g. 9.00.

Zachęcam i zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych.

Taca z Niedzieli Palmowej przeznaczona będzie na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Dziękuję za bardzo ładne posprzątanie naszej świątyni. Dalej serdeczne proszę o posprzątanie kościoła, na 01 kwietnia zapraszam mieszkańców z ul. Paryż i Czaple. A na 06 kwietnia zapraszam mieszkańców z ul. Kąt od państwa Wojewódków do Państwa Szewczyków.

Intencje Mszy Św.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów, radości oraz wzrastania w wierze i miłości ku Panu.2023-03-25


REKOLEKCJE PARAFIALNE I SZKOLNE

niedziela 26 marca i 29–31 marca 2023 (środa - piątek)

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”

Wielki Post jest ukierunkowany na Paschę: „rekolekcje” nie są celem samym w sobie, ale przygotowują nas do przeżywania męki i krzyża z wiarą, nadzieją i miłością, aby dotrzeć do zmartwychwstania.

Z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2023 roku

Niedziela 26.03.2023

7.30 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.

9.00 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.

11.00 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.


Środa 29.03.2023

8.30 Msza Święta z homilią rekolekcyjną dla szkoły podstawowej.

17.00 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.


Czwartek 30.03.2023

8.30 Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania z nauką rekolekcyjną, spowiedź dla szkoły podstawowej.

16.00-17.00 SPOWIEDŹ

17.00 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.


Piątek 31.03.2023

8.30 Msza Święta z homilią rekolekcyjną dla szkoły podstawowej.

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.

>>> Strona główna2023-03-25

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

>>> Strona główna2023-03-25

IV Niedziela Wielkiego Postu jest zwana niedzielą radości - Laetare - od pierwszych słów antyfony na wejście - introitu

Lætáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam (...).

Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.

Kościół, Nowe Jeruzalem, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to "niedziela róż", ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii różowy kolor szat.


2023-03-19

REKOLEKCJE PARAFIALNE I SZKOLNE

niedziela 26 marca i 29–31 marca 2023 (środa - piątek)

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”

Wielki Post jest ukierunkowany na Paschę: „rekolekcje” nie są celem samym w sobie, ale przygotowują nas do przeżywania męki i krzyża z wiarą, nadzieją i miłością, aby dotrzeć do zmartwychwstania.

Z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2023 roku

Niedziela 26.03.2023

7.30 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.

9.00 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.

11.00 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.


Środa 29.03.2023

8.30 Msza Święta z homilią rekolekcyjną dla szkoły podstawowej.

17.00 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.


Czwartek 30.03.2023

8.30 Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania z nauką rekolekcyjną, spowiedź dla szkoły podstawowej.

16.00-17.00 SPOWIEDŹ

17.00 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.


Piątek 31.03.2023

8.30 Msza Święta z homilią rekolekcyjną dla szkoły podstawowej.

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 Msza Święta z homilią rekolekcyjną.4. Niedziela Wielkiego Postu. 19.03.2023 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

Zachęcam do odważnej i serdecznej modlitwy aby wielkie dzieło jakie pozostawił nam św. Jan Paweł II Wielki, nie było marnowane i zapominane.

Dziękuję za otwartość na czas czynienia dzieł miłosierdzia.

Za tydzień w niedzielę tj. 26.03.br. rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, w zmaganiach rekolekcyjnych będzie nam przewodniczył ks. Grzegorz Wrzochal, wikariusz parafii Policzna. Kolejne dni rekolekcji szkolnych i parafialnych to 29, 30 i 31 marca br., spowiedź 30 marca od godz. 16.00.  Szczegółowy plan w gablocie i na stronie internetowej parafii. Módlmy się aby rekolekcje przyniosły naszej Wspólnocie jak największe duchowe owoce.

W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia, to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

25 marca br. przypada 31. Rocznica powstania Diecezji Radomskiej. Pamiętajmy o modlitwie w intencji Diecezji i Pasterza diecezji.

W poniedziałek uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiarę, która wpłynęła a konto parafii z przeznaczeniem na renowację ołtarza.

Dziękuję paniom za bardzo ładne posprzątanie naszej świątyni i złożoną ofiarę na kwiaty. Dalej serdeczne proszę o posprzątanie kościoła, na 25 marca zapraszam mieszkańców z ul Kozienickiej od pani Niedzielskiej do pani Haliny Zimnej (str. prawa) i ul Szkolna. A na 01 kwietnia zapraszam mieszkańców z ul. Paryż i Czaple.

Intencje Mszy Św.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów, radości oraz wzrastania w wierze i miłości ku Panu.

>>> Strona główna« Strona 1 z 44 »

Liczba odwiedzin dziś: 108
Liczba odwiedzin w tym miesiącu: 3628
Liczba wszystkich odwiedzin: 662302
 
© 2013